क्रैर् (फरोए बेटे) हवामान आज कोणत्याही क्षणी , सु 910 7, 10 दिवस हवामान अंदाज | भारत | weather.town

हवामान अंदाज क्रैर्

61° 28.045 N -6° 48.828 W
हवामान आता
+9 °C
02:25:11
0
87 %
14.24 m/s
WSW
1001 hPa
scattered clouds
45
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:45
13:29
23:14
00:00
आज
+9 °C
23 जून
1.45
89 %
14.46 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
28 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:45
13:29
23:14
00:00
उद्या
+9 °C
24 जून
10.63
92 %
15.88 m/s
SSW
1009 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+10 °C
+9 °C
+10 °C
03:45
13:29
23:13
00:00
मंगळवारी
+8 °C
25 जून
0
89 %
12.66 m/s
S
1013 hPa
broken clouds
73 %
+8 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:46
13:30
23:13
00:00
बुधवारी
+9 °C
26 जून
0
85 %
4.1 m/s
SSE
1018 hPa
overcast clouds
92 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+8 °C
03:47
13:30
23:13
00:00
गुरुवारी
+9 °C
27 जून
1.23
87 %
11.72 m/s
NE
1015 hPa
light rain
56 %
+9 °C
+8 °C
+8 °C
+9 °C
03:48
13:30
23:12
00:00
शुक्रवारी
+9 °C
28 जून
11.58
99 %
11.13 m/s
ENE
1000 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:49
13:30
23:12
00:00
शनिवारी
+10 °C
29 जून
0
94 %
6.69 m/s
NE
1006 hPa
overcast clouds
96 %
+10 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:50
13:30
23:11
00:00
रविवारी
+10 °C
30 जून
0.42
85 %
5.42 m/s
E
1007 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+10 °C
03:51
13:31
23:10
00:00
सोमवारी
+10 °C
1 जुलै
0.18
90 %
2.71 m/s
NNW
1009 hPa
light rain
93 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
03:52
13:31
23:10
00:00
मंगळवारी
+9 °C
2 जुलै
4.86
97 %
4.77 m/s
WSW
1003 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:53
13:31
23:09
00:00
बुधवारी
+9 °C
3 जुलै
0.3
91 %
5.79 m/s
SE
1007 hPa
light rain
73 %
+9 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
03:55
13:31
23:08
00:00
गुरुवारी
+9 °C
4 जुलै
1.41
91 %
8.35 m/s
S
1007 hPa
light rain
42 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:56
13:31
23:06
00:00
शुक्रवारी
+9 °C
5 जुलै
0.6
92 %
9.87 m/s
S
1006 hPa
light rain
74 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:58
13:31
23:05
00:00
शनिवारी
+9 °C
6 जुलै
0
93 %
8.49 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
89 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:59
13:32
23:04
00:00
रविवारी
+9 °C
7 जुलै
2.79
92 %
10.67 m/s
SSE
1005 hPa
light rain
87 %
+9 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
04:01
13:32
23:02
00:00
सोमवारी
+10 °C
8 जुलै
0.22
94 %
12.65 m/s
SSW
1002 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+10 °C
04:03
13:32
23:01
00:00
हवामान आता
scattered clouds
+9 °C
03:45
सकाळी
+9 °C
13:29
दिवस
+9 °C
23:14
संध्याकाळी
+9 °C
00:00
रात्री
+9 °C
पर्जन्य रक्कम 0

आर्द्रता 87 %

वाऱ्याचा वेग 14.24 m/s

वाऱ्याची दिशा West-southwest
Cloudiness आणि पर्जन्य 45

दबाव 1001 hPa

चंद्र टप्प्यातपूर्ण
स्थानिक वेळ
-
क्रैर् +01:00
02:06:11
डेटा हवामान डेटा लोड करीत आहे...